János Szász

Storm on Lake Balaton (Vihoros Balaton)


c.1960s

Vintage gelatin silver print

Inquire about this work


Previous Image
Next Image
View Fullscreen
Exit Fullscreen